Tag: "oddziały psychiatryczne"

1 artykułów

Przewodnicząca OZZPiP
Trzeba wprowadzić rejestr agresywnych zachowań pacjentów wobec personelu medycznego

- Myślę, że jeśli pacjenci będą świadomi konsekwencji, jakie mogą ponieść w wyniku ataku...