Tag: "opieka psychiatryczna"

22 artykułów

Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - na żywo

Luki prawne w dostępie osób nieletnich do opieki psychologicznej.

Samorząd lekarski o planowanych zmianach w opiece psychiatrycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia...

Ministerstwo Zdrowia rozszerza wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej. Na liście m.in. opieka psychiatryczna

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

Reforma psychiatrii: jesteśmy na początku drogi

Gościem Iwony Schymalli jest dr Marek Balicki, kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu...

Zarządzenie NFZ ws. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna

NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji...

NIK o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

System lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży nie zapewnia kompleksowej oraz powszechnie...

NFZ: zarządzenie dot. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Centrala NFZ opublikowało zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków...

Będą zmiany ws. świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Na stronie RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie...

Przegląd prasy:
Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w zarządzeniu dot. opieki psychiatrycznej

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o nowych lekach dla chorych na raka wątroby i trzustki,...

NFZ: zarządzenie dot. psychiatrii i leczenia uzależnień

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji...

Decydenci i eksperci o priorytetach na 2020 r.

Onkologia, zdrowie psychiczne, opieka senioralna, zmiany w sieci szpitali i koncentracja placówek,...

Projekt zarządzenia NFZ - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Centrala NFZ przedstawiła projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i...

Oglądaj online
Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego

Rozpatrzenie informacji na temat opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, które weszły w...

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

W środę skierowano do konsultacji projekt ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie...

Sposób na tłumy na izbie przyjęć i przepełnienie oddziałów

Na czym polega nowe podejście do opieki nad przewlekle chorymi, dzięki któremu liczbę pacjentów...

100 mln zł na psychiatrię

W tym roku przeznaczymy dodatkowo około 100 mln zł na psychiatrię – na zwiększenie wyceny...

Sejm:
Zmiany w przepisach dotyczących przymusu bezpośredniego w opiece psychiatrycznej

Sejm przegłosował projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i niektórych innych...