Tag: "OZZPiP"

89 artykułów

Który związek zawodowy stoi po stronie pracodawców, a nie pracowników?

Związek Zawodowy ma bronić interesów pracownika, nie pracodawcy

Komunikat Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe - komentarz do Porozumienia MZ ze środowiskiem Pielęgniarek i Położnych

Środowisko pielęgniarek i położnych z niecierpliwością oczekiwało na efekt konstruktywnych...

Porozumienie pielęgniarek z MZ - publikujemy treść porozumienia

Do czego zobowiązały się pielęgniarki? Co obiecało MZ i NFZ?

Pielęgniarki nie porozumiały się z ministrem zdrowia i prezesem NFZ. Co dalej?

Ocena OZZPiP jest jednoznaczna. Przekazane propozycje są NIEWYSTARCZAJĄCE, w szczególności z...

Pielęgniarki rozczarowane propozycją MZ w sprawie płac minimalnych

Jest stanowisko OZZPiP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego...

Obecna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna

Czy minister zdrowia pomoże pielęgniarkom?

Pielęgniarki: Tonący brzytwy się chwyta

- Nikt nie będzie chciał wykonywać ciężkiego zawodu za pieniądze, których nie można nawet...

Pielęgniarki: ten system mogą uzdrowić pieniądze, a nie minister

- Oczekujemy od nowego ministra pilnej nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, która...

Zmiany ministrów nie zmienią sytuacji

Nie jesteśmy w stanie wojny, żeby zrobić mobilizację dla pracowników ochrony zdrowia. Należy...

Minister zdrowia podzielił pielęgniarki. Jest ostra reakcja

- Kpiną ze strony Ministerstwa Zdrowia jest ogłaszanie obecnie jakoby OZZPiP zgodził się...

Kto we władzach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych?

W Falentach k. Warszawy odbył się IX Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów...

Pielęgniarki chcą więcej zarabiać

- Wciąż daleko nam do finansowych standardów obecnych w większości krajów UE - uważa Lucyna...

Pielęgniarki krytycznie o ustawie o POZ

- W naszym przekonaniu taki model ustawy będzie skutkował degradacją zawodu pielęgniarki i...

Lucyna Dargiewicz:
Ocena propozycji resortowych w ochronie zdrowia

Wygląda na to, że wola Rządu RP do wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia jest...

Jest źle. Czy będzie jeszcze gorzej?

O dramatycznych dla naszej grupy zawodowej statystykach mówiłam, mówię i będę mówić przy...

OZZPiP: To nie my okupujemy budynek Ministerstwa Zdrowia

Protest ten podjęła grupa przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.

Pielęgniarki: Nie zgadzamy się na powrót liceum pielęgniarskiego

- To, co było dobre kilkadziesiąt lat temu, niekoniecznie sprawdzi się w obecnych realiach. -...


OZZPiP ma żal do NSZZ „Solidarność”

W sposób rażący zostały naruszone zasady dialogu społecznego - alarmuje OZZPiP.

Dyskusja na temat zgodności z Konstytucją rozporządzeń gwarantujących podwyżki dla pielęgniarek i położnych wciąż trwa

Z satysfakcją przyjęliśmy informację o postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia...

Pielęgniarki proszą rodziców dzieci o poparcie strajku w CZD

Protest jaki powstał w CZD jest kompletnie apolityczny i nie należy go łączyć z jakimikolwiek...

Forum Związków Zawodowych popiera pielęgniarki w kwestii wynagrodzenia minimalnego

Forum Związków Zawodowych domaga się prowadzenia rzeczywistego dialogu w ramach podzespołu...

Pielęgniarki: konieczne są dalsze negocjacje w sprawie wynagrodzenia minimalnego

OZZPiP wyraża ogromne zaniepokojenie trybem pracy podzespołu w sprawie minimalnego wynagrodzenia...

Będzie strajk generalny w służbie zdrowia?

W systemie nie ma żadnych „pokojowych” mechanizmów kształtowania wynagrodzeń. Pensje...

Pielęgniarki dyskryminowane przy podwyżkach? Będą protesty?

Jak informuje OZZPiP do Zarządu Krajowego docierają z całej Polski informacje o nierównym...