Tag: "Parlamentarny Zespół ds. Pacjentów"

1 artykułów

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

Obchody Światowego Dnia Reumatyzmu w Sejmie RP. Debata: „Zmiany w opiece zdrowotnej nad pacjentem...