Tag: "pielęgniarki i położne"

43 artykułów

Projekt rozporządzenia MZ: zmiany w wynagrodzeniach pielęgniarek oraz położnych

Do konsultacji przekazano projekt ministra zdrowia z 2 sierpnia 2019 roku zmieniającego...

Ważne zmiany dla pielęgniarek i położnych. Ustawa z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i...

Czeka nas powrót liceów medycznych?

Dlaczego pielęgniarki kształcą się w systemie studiów wyższych?

Rozbudźmy w pielęgniarkach chęć korzystania z nowych uprawnień

Recepta od pielęgniarki skutecznym remedium na poprawę dostępności do opieki medycznej. Porada...

Pielęgniarki - wyjdźcie z cienia

Czy nie powinno zostać utworzone stanowisko rzecznika pielęgniarek i działu prasowego, który...

Czy dyrektorzy szpitali są kompetentni do ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI?

Zastraszanie personelu, kontrola, zmuszanie do pracy ponad siły, przemoc psychiczna, mobbing i...

NRPiP: Kształcenie przed- i podyplomowe pielęgniarek i położnych do zmiany

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o dokonanie nowelizacji standardów kształcenia...

Pielęgniarki i położne.
Nie macie się czego obawiać! Nie będzie fali ze Wschodu

„Jestem narodowości polskiej o obywatelstwie ukraińskim” - mówi o sobie pracująca w Polsce...

Jaka będzie przyszłość pielęgniarstwa w Polsce?
Czy mamy obawiać się napływu pielęgniarek ze Wschodu?

W Polsce na tysiąc mieszkańców przypada zaledwie 5,4 pielęgniarek. To jeden z najgorszych...

Pielęgniarka skieruje na badania i wypisze receptę

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia, poszerzający...

Istotne zagadnienia w praktyce pielęgniarstwa onkologicznego

Sesja dla pielęgniarek i personelu medycznego.

Święto pielęgniarek i położnych

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, składa życzenia Pielęgniarkom i...

MZ: Powstanie strategia działań na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

W Ministerstwie Zdrowia powstała specjalna komisja, która ma przywrócić prestiż zawodowy...