Tag: "podział kompetecji"

5 artykułów

Kto przejął obowiązki po Annie Goławskiej? Jest nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu...

Kompetencje pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa psychiatrycznego

Psychiatria – często uznawana w środowisku pielęgniarskim za oddział, gdzie nie powinny...

Zmiany w kierownictwie MZ - nowy podział kompetencji

W Dzienniku Ustaw MZ ukazało się zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu...

Kompetencje pielęgniarek - pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Zakres kompetencji i uprawnień pielęgniarki/arza anestezjologicznego jest bardzo duży, zatem...

Jest nowy wiceminister, jest nowy podział kompetencji

Od 1 sierpnia Marcin Czech jest nowym wiceministrem zdrowia. Czym będzie się zajmować?