Tag: "polityka lekowa państwa"

36 artykułów

Debata: Polityka lekowa państwa a dostępność do heparyn drobnocząsteczkowych

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zapotrzebowania na heparyny. W związku z tym pojawia się...

Podsumowanie roku
Polska onkologia cierpi przez brak pieniędzy

Pod względem leczenia nowotworów idziemy w dobrą stronę, choć polska onkologia cierpi przez...

Leszek Stabrawa
Bezpieczeństwo lekowe – aktualne wyzwania

Zapewnienie Polakom bezpieczeństwa zdrowotnego to zgodnie z Konstytucją RP, jeden z obowiązków...

Przegląd prasy:
Dywersja przeciwko polityce lekowej państwa

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o dywersji przeciwko polityce lekowej państwa.

Katarzyna Czyżewska
Współpraca państw UE w zakresie refundacji

5 marca b.r. agencje oceny technologii medycznych (HTA) z Irlandii, Szkocji i Walii podpisały...

Farmakoekonomiczne spojrzenie na „Politykę lekową”

- Dokument „Polityka lekowa” zawiera wszystkie nasze marzenia. Jednak wciąż niespełnione....

Krzysztof Łanda: Polski przemysł farmaceutyczny chyli się ku upadkowi

- Nawet najgorszy RTR jest lepszy od żadnego - podkreśla Krzysztof Łanda, prezes Meritum L.A.,...

Marcin Czech o Polityce Lekowej Państwa

Debata: Nowa polityka lekowa państwa - bezpieczeństwo, dostępność, jawność - wideo

Przy jednym stole zasiedli współtwórcy dokumentu "Polityka Lekowa Państwa". Jakie zmiany wnoszą...

Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018”

We wtorek Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018–2022”. Dokument...

Katarzyna Czyżewska:
Szczepienia w aptekach

Nieco ponad miesiąc temu światło dzienne ujrzała „Polityka lekowa państwa 2018-2022” –...

Refundację leków sierocych mógłby zapewnić osobny budżet

– W przypadku chorób rzadkich proponuję rozważenie odstępstwa od ogólnie przyjętej procedury...

Rzecznik Praw Pacjenta o „Polityce Lekowej Państwa”

Bartłomiej Chmielowiec przedstawił uwagi do projektu dokumentu "Polityka Lekowa Państwa".

Zamiennictwo leków biologicznych – kto o nim decyduje, kto za nie odpowiada?

Od kilku lat w przestrzeni publicznej toczy się burzliwa dyskusja na temat leków biopodobnych,...

NIA: Co pomija „Polityka Lekowa Państwa”?

Naczelna Izba Aptekarska przekazała uwagi do „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne o „Polityce Lekowej Państwa”

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przedstawia uwagi do projektu dokumentu „POLITYKA LEKOWA...

Co pominięto w dokumencie „Polityka Lekowa Państwa”

Fundacja My Pacjenci przestawiła uwagi do projektu "Polityki Lekowej Państwa".

Pacjenci o „Polityce Lekowej Państwa”

Ponad 50 organizacji pacjenckich z całego kraju przedstawiło wspólne stanowisko w sprawie...

Krajowi producenci leków oceniają „Politykę Lekową Państwa”

Krajowi producenci leków zgłosili kilkanaście uwag do projektu „Polityki Lekowej Państwa na...

Zmiany w Polityce Lekowej Państwa groźne dla pacjentów

Zmiany zaproponowane w projekcie „Polityki Lekowej Państwa 2018-2022” są groźne dla...

Katarzyna Czyżewska
Czy potrzebna jest nam Polityka Lekowa?

Na Politykę Lekową od dawna czekali uczestnicy rynku farmaceutycznego; powstaje więc pytanie, czy...

Jest już dokument „Polityka Lekowa Państwa”

O dokumencie Polityka Lekowa Państwa opowiedział wiceminister zdrowia Marcin Czech.

Polityka lekowa na finiszu

Dokument Polityka lekowa ma opuścić mury Ministerstwa Zdrowia pod koniec drugiego kwartału tego...

Jest raport „Polityka lekowa państwa – tezy do dyskusji”

Instytut Ochrony Zdrowia i PEX Sequence opublikowały raport pt. Polityka lekowa państwa – tezy...