Tag: "polityka senioralna"

5 artykułów

Michał Modro:
Opieka społeczna ... coraz bardziej zdrowotna? Część 1.

System ochrony zdrowia i system pomocy społecznej stanowią układ naczyń połączonych. Z tego...

Powołano nowy zespół. Zajmie się zdrowotną polityką senioralną

W Dz.U. MZ opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki...

Badanie ankietowe:
Starość po polsku

Myśląc o własnej starości najbardziej boimy się bycia ciężarem dla bliskich (23,6%), biedy...

Kobiety żyją dłużej
Srebrne pokolenie

Społeczeństwa się starzeją. Na świecie i w Polsce żyje coraz więcej osób, które...

Darmowe leki dla pacjentów 75+

Jedną z największych zmian w polityce lekowej pierwszej połowy 2016 roku jest wprowadzenie nowej...