Tag: "porozumienie"

3 artykułów

OZZL: Minister zdrowia ustala pensje dla lekarzy bez lekarzy

Jest oświadczenie OZZL w sprawie porozumienia zawartego w Zespole Trójstronnym ds. ochrony zdrowia...

URPL: Poufność w wymianie informacji

24 czerwca 2019 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów...

Śląsk:
Przełom w rozmowach między lekarzami a NFZ

Co udało się ustalić?