Tag: "porozumienie pielęgniarek z MZ"

4 artykułów

Pielęgniarki oburzone wypowiedzią Dudy

Czym się naraził?

Krzysztof Bukiel:
Budować, nie burzyć!

Podpisane niedawno porozumienie między ministrem zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym...

Minister zdrowia: nie będzie ogólnopolskiego protestu pielęgniarek

09 lipca 2018 r. zawarto porozumienie między OZZPiP oraz NIPiP, a ministrem zdrowia i prezesem NFZ.

Ważna informacja dla pielęgniarek: co zmienia porozumienie z MZ w kwestii wynagrodzeń?

NIPiP oraz OZZPiP publikują informację dotyczącą porozumienia z dnia 09 lipca 2018 r. zawartego...