Tag: "POZ plus"

7 artykułów

PPOZ podsumowuje pilotaż POZ plus

Koronawirus: Zmiany w pilotażu POZ PLUZ

Opublikowano Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki...

POZ PLUS, czyli pacjent pod szczególną opieką

Od zaproszenia, przez wywiad na pierwszej wizycie, po szczegółowe badania i szybką reakcję w...

Adam Niedzielski:
Stawiamy na POZ

Z Adamem Niedzielskim, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, rozmawiają Ewa Szarkowska i Renata...

Rusza pilotaż programu POZ PLUS

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów świadczących...

NFZ: zmiany w pilotażu POZ PLUS

NFZ opublikowało zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki...

POZ PLUS - program niemożliwy do realizacji przez małe przychodnie?

- Wymagania konkursowe możliwe są do spełniania przez dużych świadczeniodawców, np. szpitale....