Tag: "Prawo farmaceutyczne"

39 artykułów

Katarzyna Czyżewska:
Wczesny dostęp do leków w świetle planowanych zmian w prawie

Co do zasady, warunkiem udostępnienia leku pacjentom jest jego uprzednie dopuszczenie do obrotu; a...

Komisja Zdrowia - Prawo farmaceutyczne - na żywo

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...

Anna Banaszewska
Projekt zmiany ustawy o produktach biobójczych

Rządowe Centrum Legislacji 18 sierpnia opublikowało projekt zmian ustawy o produktach...

Brexit: Projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne

Do konsultacji przekazano Projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...

MZ rozszerzy katalog podmiotów uprawionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych...

Nieprecyzyjny przepis groźny dla pacjentów i przedsiębiorców?

Federacja Polskich Pacjentów, wszystkie organizacje zrzeszające producentów leków, Związek...

PZPPF ostrzega: Wprowadzane „ustawą covidową” zmiany Prawa Farmaceutycznego grożą brakiem leków

10 sierpnia br. Senacka Komisja Zdrowia będzie obradować nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w...

Katarzyna Czyżewska:
Czy od lipca czekają nas problemy z dostępnością leków?

Coraz powszechniejsze braki leków w aptekach to obecnie jeden z najważniejszych problemów branży...

Komisja Zdrowia - Prawo Farmaceutyczne - oglądaj online

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz...

Rząd przyjął projekt zmian w prawie farmaceutycznym

Dzięki nowym regulacjom polskie prawo zostanie dostosowane do unijnego systemu zapobiegającemu...

Prawo Farmaceutyczne z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Jest stanowisko MZ w sprawie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

MZ publikuje objaśnienie prawne dot. możliwości i zakresu stosowania ustawy z dnia 7 kwietnia...

Recepty wystawiane przez nową grupę zawodową
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta

Codziennie zgłaszane są kłopoty z realizacją recept pielęgniarskich w aptekach, ponieważ w...

Transmisja
Komisja Zdrowia - Prawo Farmaceutyczne

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne - uzasadnia...

Katarzyna Czyżewska:
Pilna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego uchwalona 26 kwietnia b.r. weszła w życie w ubiegłym...

Katarzyna Czyżewska
NIK o finansowaniu produkcji radiofarmaceutyków

Skomplikowane i często zmieniające się przepisy prawa farmaceutycznego i medycznego są jedną z...

Sejmowa Komisja Zdrowia - Prawo Farmaceutyczne

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o...

Walka z mafią lekową – rząd przyjął projekt zmian w prawie farmaceutyczny

W środę Rada Ministrów przyjęła przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości przełomowe...

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

RCL opublikowało projekt zmian w ustawie „Prawo farmaceutyczne”.

Natalia Łojko: Cios w hurtownie farmaceutyczne?

W październiku do konsultacji publicznych została przekazana nowa wersja nowelizacji Prawa...

Przegląd prasy:
Będą zmiany w prawie farmaceutycznym?

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o zmianach w prawie farmaceutycznym.

MZ: Rozporządzenie w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów

W piątek opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie oświadczeń o braku konfliktu...

Przegląd prasy:
Projekt noweli prawa farmaceutycznego: surowe kary dla mafii lekowych

W dzisiejszym przeglądzie prasy m.in. o surowych karach dla mafii lekowych, szczegółowych...

RCL: Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

RCL opublikowało projekt zmian w ustawie "Prawo farmaceutyczne".

Transmisja online
Komisja Zdrowia

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Farmacja z paragrafem