Tag: "projekt rozporządzenia ministra zdrowia"

4 artykułów

Michał Modro:
Prawo w czasie epidemii. Nakazy i zakazy związane z wykonywaniem zawodów medycznych.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli filozof, pisarz społeczny i polityczny, historyk oraz...

Nowe formy samokształcenia ratowników medycznych. Jest projekt rozporządzenia

Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18...

Stanowiska podjęte przez Prezydium NRL 10 października 2019 roku

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 10 września przyjęło stanowiska odnośnie...

MZ: Projekt rozporządzenia ws. szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 11...