Tag: "prywatyzacja szpitali"

2 artykułów

Panie Premierze słowo „prywatny” nie jest synonimem słów „niewiarygodny” i „brak empatii”.

Istotnie działalność przedsiębiorców jest „szlachetnym powołaniem zmierzającym do [...]...

Katalizator opieki zdrowotnej – czy studenci wprowadzą szpitale na giełdę?

Pomimo światowych sukcesów rozwiązań publiczno-prywatnych pacjenci w Polsce pozostają nieufni...