Tag: "przedszkole"

5 artykułów

Jak powinien postąpić nauczyciel w przypadku wstrząsu anafilaktycznego lub ataku astmy u dziecka? Ratować czy czekać?

Dotychczas nie ma regulacji prawnej jasno określającej jak powinien zachować się pracownik...

Żłobki i przedszkola: Są zalecenia dla pielęgniarek

Ukazały się zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla...

PPOZ:
Otwarcie żłobków i przedszkoli to najgorsza decyzja, jaka mogła zapaść!

„Nie posyłajmy dzieci do żłobków i przedszkoli!” – apeluje PPOZ do dyrektorów placówek,...

Lekarze nie muszą wystawiać zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Takie zaświadczenia często wymagane są w żłobkach i przedszkolach.