Tag: "PTR"

17 artykułów

Ból pleców – pacjenci nie wiedzą, że przyczyną może być zapalenie

7 lipca w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się konferencja, na której zaprezentowano...

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. potencjalnego zagrożenia ciągłości leczenia etanerceptem od 1 lipca

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że na skutek ewentualnej decyzji regulatora dostęp...

PTR o dostępie pacjentów z zapalnymi chorobami stawów do skutecznych terapii

Publikujemy Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. dostępności innowacyjnych...

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. pomocy medycznej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne ze smutkiem i przerażeniem przyjmuje informacje o wojnie...

Pacjenci z twardziną układową i zajęciem płuc mogą być skutecznie leczeni

- Rada przejrzystość AOTMiT pozytywnie zaopiniowała refundację nintedanibu dla chorych ze...

PTR apeluje o wprowadzenie nowego świadczenia

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne opublikowało stanowisko dot. konieczności pilnego wprowadzenia...

Nowy zarząd PTR o potrzebach pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne publikuje stanowisko dot. konieczności dalszego poszerzania...

PTR: Pacjenci mogą nie odnieść korzyści z przetargu centralnego w programach lekowych

Publikujemy Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. projektu zarządzenia NFZ z dnia...

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. dostępu pacjentów z chorobami reumatycznymi do innowacyjnych terapii

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w 2020 i 2021 roku, dzięki dobrej współpracy z...

Co ze szczepieniami COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi? PTR publikuje zalecenia

W związku z rejestracją i warunkowym dopuszczeniem do obrotu w Unii Europejskiej, a tym samym w...

Zmiany w programach lekowych dla pacjentów z chorobami zapalnymi stawów coraz bliżej

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii publikują...

Zagrożona ciągłość leczenia chorych na ZZSK i ŁZS

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii...

Sąd: Wybór leku nie może być uzależniony od wyniku przetargu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał decyzję Rzecznika Praw Pacjenta o tym, że...

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne o „Polityce Lekowej Państwa”

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przedstawia uwagi do projektu dokumentu „POLITYKA LEKOWA...