Tag: "RCL"

193 artykułów

Będzie więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla niepełnosprawnych pracowników?

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

RCL:
Trzeba ustalić dystrybutora centralnego szczepionki przeciwko grypie sezonowej

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rezerwy...

Jaki będzie wzór dokumentacji medycznej?

RCL opublikowało nowelizację rozporządzenia ministra w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów...

Jakie wymagania powinny spełnić zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego?

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego w sprawie...

Jaki będzie wykaz przejść granicznych do przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej?

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu przejść...

Projekt rozporządzenia MZ ws. nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu...

Jaki będzie wzór zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne?

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego wzoru...

Jakie będą standardy udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych?

RCL opublikowało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania...

Będą zmiany warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych...

Jakie limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na...

Jaki będzie wzór karty zgonu?

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty...

Będą zmiany ws. metody zapobiegania COVID-19

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie metody...

Będą zmiany ws. warunków wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie trybu, sposobu i warunków...

Rozporządzenie MZ w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

RCL opublikowało nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału...

Projekt rozporządzenia MZ sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie leczenia krwią i...

W ramach pilotażu opieką zostanie objętych ok. 2907 pacjentów z otyłością

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w...

Rozporządzenie MZ w sprawie metody zapobiegania COVID-19

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie metody...

Jakim wymogom powinien odpowiadać lokal apteki?

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych...

Będą zmiany świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia...

Jakie będą zmiany ws. metod zapobiegania COVID-19?

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie metody...

Będą nowe regulacje ws. uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora...

Będą zmiany standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów...

Czy Ministerstwo Zdrowia zmieni mundury ratownikom?

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe...

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego...

MZ proponuje zakończenie izolacji nie wcześniej niż po 10 dniach, od dnia wystąpienia objawów

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób...

Rozporządzenie MZ ws. wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej

RCL opublikowało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie...

Będą zmiany ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych...