Tag: "RCL"

193 artykułów

RCL: Projekt rozporządzenia MZ ws. chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Na stronie RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób...

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kosztów...

RCL opublikowało projekt rozporządzenia MZ ws. kosztów, których których wysokość nie jest...

Będą zmiany ws. zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu...

Rozporządzenie MZ ws. wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów...

Rozporządzenie MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych...

Będą zmiany w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w...

RCL:
Rozporządzenie MZ ws. specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów

Na stronie RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie...

Szykują się zmiany ws. uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Na stronie RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie...

Zmiany w leczeniu raka jelita grubego: AOS

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w...

RCL:
Projekt rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

W czwartek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie...

RCL: Projekt rozporządzenia ws. kwalifikacji wymaganych od pracowników w podmiotach leczniczych

W czwartek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji...

Jest projekt rozporządzenia ws. możliwości zwolnienia z ograniczenia pracy do jednego miejsca

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów w...

Projekt rozporządzenia MZ ws. finansowania leków przysługującym bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania...

Będą zmiany ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń...

Projekt rozporządzenia MZ ws. chorób zakaźnych

Na stronie RCL opublikowano nowelizację projektu MZ ws. chorób zakaźnych powodujących powstanie...

Projekt rozporządzenia MZ ws. zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi

W środę RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zgłaszania wyników...

Projekt rozporządzenia MZ ws. sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych

W środę RCL opublikował projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia...

Projekt rozporządzenia MZ ws. wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wskazania zakładu...

Projekt rozporządzenia MZ ws. ryczałtu systemu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

RCL opublikowało nowelizację projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania...

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. wysokości wynagrodzenia lekarzy

W poniedziałek na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws wysokości...

Projekt rozporządzenia MZ ws. limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

W czwartek na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu...

Będą zmiany ws. stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

W czwartek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia ws. stażu...

Będą zmiany ws. przeprowadzania badań lekarskich pracowników

We wtorek na stronie RCL opublikowano nowelizację projektu rozporządzenia w sprawie...

Będą zmiany ws. kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

W poniedziałek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia ws. trybu...

Będą zmiany w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych

W piątek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie...

Będą zmiany ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy...

Co się zmieni ws. szkoleń pielęgniarek i położnych, które przetaczają krew?

RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkolenia...

Będą zmiany w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych

RCL opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie leczenia krwią i...