Tag: "RCL"

193 artykułów

Zmiana wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

W poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie...

Jakie będą zmiany ws. badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń

W piątek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i...

Będą zmiany ws. formatu wniosku o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

W czwartek RCL opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia ws. formatu...

Są zmiany w rozporządzeniu ws. warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

RCL opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków...

Jakie zmiany czekają izby wytrzeźwień?

W czwartek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie izb...

Projekt rozporządzenia MZ ws. stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stypendiów ministra...

Projekt nowelizacji rozporządzenia MZ ws. obowiązkowych szczepień ochronnych

W środę RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie...

Szykują się zmiany w projekcie rozporządzenia ws. preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe

W środę RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia w sprawie preparatów...

Szykują się zmiany ws. wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu środków odurzających

Jest już nowelizacja projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych warunków...

Jest już projekt ws. badań biologicznych czynników chorobotwórczych

W poniedziałek na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia w...

Zarządzenie NFZ ws. poszerzenia programu POZ PLUS w II fazie pilotażu

W poniedziałek na stronie RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach...

Projekt nowelizacji rozporządzenia MZ ws. recept

W piątek RCL opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept.

Projekt nowelizacji rozporządzenia MZ ws. specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

W czwartek na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego...

Jest już projekt MZ w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

We wtorek na stronie RCL został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w...

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

W piątek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na...

Projekt rozporządzenia MZ ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

W piątek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie...

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych

W piątek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie...

Projekt rozporządzenia MZ ws. wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

We wtorek na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego...

Rozporządzenie MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W czwartek na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego...

MZ poszerza elektroniczną dokumentację medyczną o opis badań diagnostycznych

W środę na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający...

Skierowanie na badania laboratoryjne bez stosowania pieczątki

W poniedziałek na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia...

Rozporządzenie MZ ws. nagród dla nauczycieli akademickich

We wtorek RCL opublikowało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie nagród ministra właściwego...

Obowiązkowe badania ginekologiczne dla kobiet pozbawionych wolności

We wtorek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniającego...

Jest projekt nowelizacji rozporządzenia ws. badań lekarskich dla kierowców

W poniedziałek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający...

Są już nowe wytyczne ws. dobrych praktyk wytwarzania produktów leczniczych

W środę, na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający...