Tag: "relacje lekarz-pacjent"

5 artykułów

„Smak Zdrowia”:
Lekarz też człowiek

Pacjent, jak każdy człowiek chory, potrzebuje bezpieczeństwa, zrozumienia, zainteresowania,...

Skąd się bierze opór przed wizytą u lekarza?

Pacjenci, którzy oczekują na wizytę u specjalisty nierzadko zmagają się ze strachem przed...

Beata Ambroziewicz:
Najważniejsza jest pierwsza rozmowa pacjenta z lekarzem

O idealnym modelu współpracy pacjent - lekarz rozmawiamy z Beatą Ambroziewicz, dyrektor Polskiej...

Czy pacjent z zaburzeniami psychicznymi powinien czytać notatki lekarza?

Dzięki postępującej informatyzacji ochrony zdrowia, a także dzięki zmianom w postrzeganiu roli...

Jak medycyna personalizowana zmienia relację lekarz – pacjent?

Medycyna personalizowana będzie wymagała od lekarzy większego dostosowania swoich działań do...