Tag: "Sąd Najwyższy"

4 artykułów

Sąd Najwyższy podzielił ocenę Rzecznika Praw Pacjenta

Sąd Najwyższy rozpoznał dziś wniosek Rzecznika Praw Pacjenta o rozstrzygnięcie zagadnienia...

RPP skierował do SN wniosek o podjęcie uchwały ws. zadośćuczynienia

Rzecznik Praw Pacjenta skierował do Sądu Najwyższego wniosek ws. naruszenia praw pacjenta oraz...

Pierwszy wniosek Rzecznika Praw Pacjenta do Sądu Najwyższego

Czy w razie częściowego uwzględnienia żądania powoda, wnoszącego o zapłatę...