Tag: "sartany"

2 artykułów

Niewydolność serca: śmiertelne zagrożenie w cieniu pandemii COVID-19

Choroby współistniejące, jak np. niewydolność serca – będąca nota bene końcową fazą...

Komunikat URPL odnośnie sartanów

22 lipca 2019 roku URPL wydał komunikat dotyczący pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów...