Tag: "senator RP"

2 artykułów

Problemy ze szczepieniami przeciwko COVID-19 u dzieci i osób po przeszczepach narządowych i szpiku

Co nowego w pandemii COVID-19? Zespół PIMS u dzieci po COVID-19. Okrągły Stół: wymiana...

Tomasz Grodzki:
Obecny model ochrony zdrowia ulega wyczerpaniu

Senator prof. Tomasz Grodzki z PO napisał list do dyrektorów szpitali.