Tag: "SPMS"

2 artykułów

Ta grupa pacjentów z SM musi czekać, ale czy może sobie na to pozwolić?

O potrzebach pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego (SPMS)...

Szczyt Zdrowie 2020:
Jakie szanse na leczenie mają pacjenci w przypadku postaci wtórnie postępującej SM ?

- W okresie wtórnie przewlekłym pacjent nie ma zaostrzeń choroby, czyli nie ma tych zaostrzeń,...