Tag: "Stowarzyszanie „Hematoonkologiczni”"

1 artykułów

Organizacje pacjentów apelują w sprawie dostępu do leku na chłoniaka złośliwego

Organizacje pacjentów opublikowały stanowisko w sprawie dostępu do podskórnego rytuksymabu.