Tag: "strategia walki z covid"

6 artykułów

Anna Gołębicka
Jutro zaczyna się dziś

No i doczekaliśmy się. Nasza, niewnikająca w przyczyny i zmieniająca się tak, aby nic się nie...

Michał Modro:
„Dodatek covidowy” dla pracowników medycznych. Analiza możliwych przypadków

"Dodatek covidowy" przysługuje za okres od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. Pomimo tego, że...

Panie Premierze słowo „prywatny” nie jest synonimem słów „niewiarygodny” i „brak empatii”.

Istotnie działalność przedsiębiorców jest „szlachetnym powołaniem zmierzającym do [...]...

Michał Modro:
„Dodatek covidowy” - „(...) równość praw i obowiązków jest wymogiem, bez którego stoczylibyśmy się w barbarzyństwo.”

"Równość w ludzkiej godności i wynikająca stąd równość praw i obowiązków jest wymogiem,...

Michał Modro:
Publikacja strategii 3.0 walki z pandemią COVID-19.

Na stronach Ministerstwa Zdrowia została właśnie opublikowana strategia 3.0 walki z pandemią...

Strategia 3.0. Wojsko w szpitalach będzie liczyć łóżka

Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejną edycję strategii walki z pandemią. Jej główne...