Tag: "studia podyplomowe"

2 artykułów

Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta i personelu ochrony zdrowia

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu rusza nowy kierunek studiów podyplomowych.

Staże, płatne praktyki i dodatkowe zajęcia
Wsparcie dla przyszłych pielęgniarek i położnych

W Polsce od lat maleje liczba pielęgniarek i położnych. Rośnie za to średnia wieku tej grupy...