Tag: "twardzina układowa"

3 artykułów

Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego - transmisja

Śródmiąższowa choroba płuc w przebiegu twardziny układowej. Perspektywa pacjentów.

Pacjenci z twardziną układową i zajęciem płuc mogą być skutecznie leczeni

- Rada przejrzystość AOTMiT pozytywnie zaopiniowała refundację nintedanibu dla chorych ze...

Pozytywna opinia CHMP o stosowaniu nintedanibu w leczeniu śródmiąższowej choroby płuc związanej z twardziną układową

Twardzina układowa, zwana również sklerodermią (SSc), to upośledzająca i potencjalnie...