Tag: "Wojciech Kozubski"

1 artykułów

W terapii SM konieczne są zmiany

– Wciąż kwalifikujemy chorych na SM do programów lekowych według kryteriów z 2010 r....