Tag: "wydatki na ochronę zdrowia"

3 artykułów

Adam Niedzielski: Wydatki na opiekę zdrowotną będą rosnąć

Do 2027 roku wydatki na opiekę zdrowotną mają wynieść 7 proc. PKB, zadeklarował podczas VIII...

MZ: Nakłady na zdrowie będą wyższe niż planowane

Bez żadnego problemu uda się osiągnąć zakładany w ustawie 7 proc. PKB na zdrowie poziom 5,75...

Krzysztof Bukiel
13,5% - na miarę wiarygodności PiS

Zdrowie obywateli jest priorytetem wyłącznie deklaratywnym, inne cele są priorytetami...