Tag: "wyniki badań"

2 artykułów

Michał Modro:
Czy koszty zleconych przez lekarza badań mogą pomniejszać jego wynagrodzenie? Analiza.

Od kilku dni toczy się dyskusja na temat zawieranych przez szpitale i poradnie, umów z lekarzami,...

Wydawanie wyników badania histopatologicznego

Wynik badania histopatologicznego jest kluczowy dla ustalenia dalszego leczenia. Stąd niezwykle...