Tag: "zaburzenia węchu"

1 artykułów

Leszek Borkowski
Zaburzenia smaku i węchu

W dobie ogólnego wzrostu podejrzliwości coraz częściej pacjenci podejrzewają u siebie...