Tag: "zamówienia publiczne"

7 artykułów

Raport:
Pandemia vs. zamówienia publiczne w branży farmaceutycznej

Wybuch pandemii dotknął niemal każdą gałąź gospodarki. Branża farmaceutyczna – na pozór...

Anna Banaszewska
KIO doręcza wyrok bez uzasadnienia i co dalej?

Ostatnio rozwiązywaliśmy następujący problem: KIO doręczyła zamawiającemu wyrok zawierający...

Michał Modro
Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafiła do dalszych...

Nowe przepisy sparaliżują szpitale?

Już 18 kwietnia wchodzą w życie zapisy Dyrektyw UE o ujednoliceniu i elektronizacji rynku...

Anna Banaszewska:
Pojęcie uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych na leki

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że szpital może zamówić dokładnie taki lek, jaki jest...