Tag: "zarządzenie ministra zdrowia"

6 artykułów

Karetki zmienią kolor. Jest projekt rozporządzenia dot. oznakowania jednostek systemu PRM

Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 30 września 2019...

Powołano Zespół ds. nagród ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich

W Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia pojawiło się zarządzenie

Minister zdrowia powołał Zespół ds. opracowywania zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie ministra zdrowia z dnia 19...

Zarządzenie: Zmiany w regulaminie organizacyjnym MZ

W Dzienniku Ustaw Ministerstwa Zdrowia ukazało się zarządzenie ministra zdrowia z dnia 18...

Nowy podział kompetencji w Ministerstwie Zdrowia

W Dzienniku Ustaw ministra zdrowia pojawiło się zarządzenie z dnia 12 września br. zmieniające...

NFZ: zarządzenie ws. Zespołu do zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych

W Dzienniku Ustaw ministra zdrowia opublikowano zarządzenie z dnia 10 września br. zmieniające...