Tag: "zmiany"

8 artykułów

Michał Modro
Akademia sygnalisty w ochronie zdrowia (1). „Sygnalista”, czyli kto?

W tym roku zapowiadano wiele reform, które miały dotyczyć systemu ochrony zdrowia. Poza wejściem...

Michał Modro:
Prawo w czasie epidemii - „Spróbuj powiedzieć Polakowi - „Zakazane”, to są dla niego od razu trzy możliwości ..."

- [...] Jak Niemcowi powiesz "zakazane", to znaczy "zakazane". Jak Ruskiemu to powiesz - to samo....

Aktualny słownik programów lekowych

Jak informuje NFZ od lipca 2019 roku w zakresie sprawozdawczości list oczekujących zmianie ulega...

Michał Modro
12 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa o dokumentach publicznych

To co musi budzić wątpliwości to pytanie, jaki wpływ będzie miało wejście w życie ustawy na,...

Michał Modro
Projekt rozporządzenia w sprawie recept lekarskich - nieprawidłowości na receptach elektronicznych.

Projekt rozporządzenia rozwiązuje problem wątpliwości w przypadku, gdy recepta elektroniczna...

Michał Modro
Drogowskazy Najwyższej Izby Kontroli dla służby zdrowia

Analizując wyniki ponad 70 kontroli Najwyższa Izba Kontroli sformułowała 32 propozycje...

Wzrost kwot na refundację leków w 2019 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się właśnie projekt rozporządzenia...

Michał Modro:
Kolejki oczekujących na świadczenia – prace nad zmianami w prawie?

Podobno trwają prace, których celem jest umożliwienie NFZ sfinansowania, w przypadku długich...