Teleporada w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-08-31 08:58

Od soboty zaczęły obowiązywać zapisy dotyczące standardu w jaki sposób w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powinny przebiegać teleporady udzielane pacjentom w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Standardy zostały opisane w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi jakie przyogotowała dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz członek Rady Ekspertów przy rzeczniku praw pacjenta. Zaznaczyła m.in., że teleporady nie mogą być jedyną formą udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Wskazała również, że teleporady zwiększają bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego ograniczając kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

PDF

Zobacz także