Terapia daremna pacjentów dorosłych - ankieta

Medexpress

Opublikowano 15 pazdziernika 2018, 08:32

147971020 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 15 pazdziernika 2018, 08:32

Problem terapii daremnej jest delikatnym tematem.

Pierwsze doniesienia na temat terapii daremnej pojawiły się w latach 80 XX wieku w USA. W Polsce w projekcie ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego zaproponowano następującą definicję: „stosowanie procedur medycznych, urządzeń technicznych i środków farmakologicznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża jego umieranie, wiążąc się z naruszeniem godności pacjenta, w szczególności z nadmiernym cierpieniem; nie stanowi uporczywej terapii stosowanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenie bólu i innych objawów oraz karmienie i nawadnianie, o ile służą dobru pacjenta”. Projekt ten, który został odrzucony w głosowaniu 09-04-2015, jest jedyną jak dotąd próbą zdefiniowania terapii daremnej na poziomie aktu prawnego.

Głos środowiska lekarskiego może przypomnieć o problemie i otworzyć dyskusję na temat terapii daremnej pacjentów dorosłych. W dobie medycyny opartej o dowody, poniższa ankieta może spełnić taką rolę w kontekście chorych operowanych przez polskich chirurgów, szczególnie zaś tych spośród z nich, którzy trafiają do oddziałów intensywnej terapii.

Poniższa ankieta stanowi element badania „Terapia daremna pacjentów dorosłych w chirurgii polskiej – stan na rok 2017’. Pozyskane dane stanowić będą podstawę do publikacji na temat rozumienia terapii daremnej. Informacje te nie zostaną wykorzystane do żadnych celów pozanaukowych, a ankiety pozostają anonimowe. Od strony merytorycznej patronat nad przebiegiem badania objęli konsultanci krajowi w dziedzinie chirurgii ogólne oraz anestezjologii i intensywnej terapii: profesor Grzegorz Wallner oraz profesor Radosław Owczuk.

Organizatorzy zapraszają wszystkich rezydentów i specjalistów chirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii zajmujących dorosłymi chorymi po zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej do szczerej rozmowy drogą ankiety. Pozwoli to ukazać problem terapii daremnej w rzeczywistym świetle.

Ankieta: TU

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

anestezjolog / chirurgia / ankieta / terapia daremna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30