Walenty Zajdel

Testowanie w aptekach - kompromitacja NRA i MZ

Walenty Zajdel

Opublikowano 18 lutego 2022, 08:02

Walenty Zajdel

Opublikowano 18 lutego 2022, 08:02

Minister zdrowia popełnił kilka błędów w sprawie testowania. Pandemia trwa już dwa lata i w tym okresie laboratoria prywatne zwracały się do MZ z prośbami o umożliwienie wykonywania testów antygenowych. Niestety minister zdrowia nie wyraził na to zgody, czyli popełnił kardynalny błąd. Natomiast 21 stycznia 2022 r. wydał rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę. Nie ma żadnego powodu, aby farmaceuci mieli naprawiać błędy i zaniechania popełnione przez MZ w zakresie wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2.

Pobierany wymaz jest potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym. Ekspozycja zawodowa jest to narażenie pracownika na oddziaływanie czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. W czasie pandemii MZ i NRA powinni podejmować działania, które zmniejszają a nie zwiększają narażenie farmaceutów na zagrożenia epidemiczne ponieważ farmaceuci w ramach swoich kompetencji i podstawowej działalności muszą zagwarantować społeczeństwu bezpieczeństwo lekowe.

Leki w kartonach są przyjmowane w komorze przyjęć. Z opublikowanych niedawno badań japońskich naukowców wynika, że Omikron znacznie dłużej niż inne warianty utrzymuje się na powierzchniach kartonowych - średnio 193 godziny. Dlatego skrajną nieodpowiedzialnością ze strony NRA było zabieganie o to, żeby wymazy mogły być pobierane również w komorze przyjęć. Dnia 16 lutego 2022 roku minister zdrowia wydał rozporządzenie, w którym podziela propozycje NRA, aby badania w kierunku SARS-CoV-2 mogły być przeprowadzane również bezpośrednio w izbie ekspedycyjnej - bez konieczności wydzielania w niej ograniczonej ściankami działowymi przestrzeni stanowiącej pokój opieki farmaceutycznej, jak również w komorze przyjęć. Powiedzieć, że to skandal, to znaczy nic nie powiedzieć.
NRA zapomniała, że jedynym odpowiednim miejscem w aptece do pobierania wymazów jest pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego i środków służących do utrzymania czystości.

Znikome zainteresowanie wykonywaniem testów w aptekach dowodzi, że zdecydowana większość farmaceutów rozumie na czym polega zasada przestrzegania reżimu sanitarnego w przypadku zakaźnego materiału biologicznego. Niestety NRA i MZ tego nie rozumieją.
Każdy człowiek ma prawo być głupi. Ale niektórzy nadużywają tego przywileju.

mgr farm. Walenty Zajdel

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Walenty Zajdel / testowanie w aptekach
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31