Testy na covid w aptekach. MZ zmienia przepisy

Medexpress

Opublikowano 17 lutego 2022, 08:05

apteka Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 17 lutego 2022, 08:05

Projektowane rozporządzenia ma na celu zwiększenie skali zainteresowania podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne przeprowadzaniem w tych aptekach badań diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2. Problemem wymagającym rozwiązania jest bowiem mniejsza, niż pierwotnie zakładana liczba tych podmiotów, oraz tempo jej wzrostu. Projektowane rozwiązanie jest ukierunkowanie na ich zwiększenie.

Dodatkowo projektem dokonuje się precyzyjnego rozróżnienia wyposażenia wymaganego w aptece ogólnodostępnej na potrzeby:
1) szczepienia przeciwko COVID-19 lub grypie;
2) przeprowadzania badania diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w ramach opieki farmaceutycznej;
3) sprawowania opieki farmaceutycznej, w zakresie pozostałym niż w pkt 2, w tym przeprowadzania innych przewidzianych badań diagnostycznych niż w kierunku SARS-CoV-2.

Projektem dokonuje się również rozszerzenia wymagań dotyczących utylizacji odpadów medycznych na pozostałości po przeprowadzeniu ww. badań diagnostycznych.

Rekomenduje się rozszerzenie faktycznych możliwości przeprowadzania przez farmaceutów badań diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 poprzez umożliwienie ich przeprowadzania w dwóch dodatkowych pomieszczeniach (prócz pomieszczeń dotychczas przewidzianych dla tego celu) tj. w izbie ekspedycyjnej apteki ogólnodostępnej (obecne przepisy dają możliwość przeprowadzania ww. badań jedynie w wydzielonej przestrzeni tej izby, stanowiącej pokój opieki farmaceutycznej, a nie w izbie samej w sobie), oraz w komorze przyjęć apteki.
Te dwa pomieszczania są racjonalnym wyborem – pierwsze z nich już obecnie jest wykorzystywane, z uwzględnieniem wymogów dotyczących rozdziału czasowego pełnionych przez nie funkcji, do przeprowadzania w aptekach ogólnodostępnych szczepień przeciw COVID-19 lub grypie.
Z kolei komora przyjęć spełnia oczekiwania projektodawcy z punktu zakładanego celu opisanego w pkt 1 OSR, jako pomieszczenie umożliwiające testowanie ze względu na usytuowanie w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu, z czym z kolei wiąże się to, że przeprowadzanie w niej badań diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 pozwoli wyeliminować czynnik w postaci jednoczesnej obecności w jednym miejscu osób chcących poddać się badaniu diagnostycznemu oraz innych osób korzystających ze świadczeń lub usług farmaceutycznych apteki ogólnodostępnej, względnie poddających się szczepieniom. Ponadto komora przyjęć jest pomieszczeniem, które nie jest w stałym użyciu, jest efektywnie wykorzystywana kilkukrotnie w ciągu dnia. Poza tymi sytuacjami, przeprowadzanie badań diagnostycznych w omawianym pomieszczeniu powinno pozwolić na względnie niezakłóconą pracę apteki jako pewnej całości.

Jedynym możliwym narzędziem interwencji jest interwencja legislacyjna. Obecnie wymagania, w tym lokalowe, i dotyczące wyposażenia dla możliwości przeprowadzania badań diagnostycznych w aptekach ogólnodostępnych, są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, więc wszelkie zmiany odnoszące się do tych wymagań, również muszą być przeprowadzane z wykorzystaniem działań legislacyjnych ukierunkowanych na te przepisy.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

apteka / koronawirus / testy w aptekach
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31