Tomasz Lis przegrał z Naczelną Izbą Lekarską

Medexpress

Opublikowano 21 grudnia 2016, 07:38

sąd Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 21 grudnia 2016, 07:38

...wyrokiem z dnia 14 grudnia 2016 r. redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska” do zamieszczenia sprostowania, którego domagała się Naczelna Izba Lekarska.

Chodziło o nieprawdziwe informacje dotyczące wysokości dotacji otrzymanej przez Naczelną Izbę Lekarską z Ministerstwa Zdrowia, które ukazały się w Newsweeku. W artykule "Książę" autor zawyżył kwotę dotacji przekazanej Naczelnej Izbie Lekarskiej o prawie 15 milionów złotych.

Prypomnijmy:

Naczelna Izba Lekarska poinformowała o rozliczeniach z Ministerstwem Zdrowia i przypomniała, że w okresie 2007-2015 łączny dług resortu zdrowia w stosunku do Naczelnej Izby Lekarskiej wyniósł 8 014 229 zł a wobec 23 okręgowych izb lekarskich – 50 162 677 złotych.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oraz - w imieniu prezesów 23 okręgowych izb lekarskich - Przewodniczący Konwentu Prezesów Jerzy Jakubiszyn wspólnie wystosowali komunikat w sprawie artykułu „Książę”.

Hamankiewicz przypomniał, że samorząd lekarski przejął w 1989 roku zadania od administracji państwowej, a wszystkie koszty tych czynności powinny być zrefundowane, co wynika z ustawy o izbach lekarskich (zarówno tej pierwszej z 1989 roku, jak i tej aktualnie obowiązującej z 2009 roku). Kwoty przekazywane izbom przez Ministerstwo Zdrowia były dużo mniejsze niż wydatki izb. W ostatnich latach refundacja ograniczała się do 20% kosztów. Czynności wykonywane dla państwa w tym wydawanie praw wykonywania zawodu, prowadzenie rejestrów i prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej były pokrywane w większości ze składek lekarskich, a nie z budżetu państwa.

Część izb lekarskich wstąpiła na drogę sądową. Dwie izby swoje procesy zakończyły powodzeniem i odzyskaniem pokaźnych kwot. Wygrane procesy potwierdziły, że izbom lekarskim za czynności wykonywane w imieniu administracji państwowej należą się pieniądze z budżetu państwa, a nie ze składek ich członków.

W 2014 roku ówczesny Minister Zdrowia przekazał Naczelnej Izbie Lekarskiej 383 092 zł a 23 okręgowym izbom lekarskim łącznie 1 726 271 zł, w 2015 roku Naczelna Izba Lekarska otrzymała 597 542 zł a izby okręgowe 2 954 147 zł, natomiast Minister Radziwiłł zaproponował na 2016 rok Naczelnej Izbie Lekarskiej 841 599 zł, a izbom okręgowym 5 534 196 zł. Przy czym koszty poniesione przez izby lekarskie w 2015 roku wyniosły ogółem 11 629 387 zł (1 534 344 zł po stronie NIL, 10 095 043 zł po stronie izb okręgowych).

W okresie 2007-2015 łączny dług Ministerstwa Zdrowia w stosunku do Naczelnej Izby Lekarskiej wyniósł 8 014 229 zł a wobec 23 okręgowych izb lekarskich – 50 162 677 złotych.

Jak czytamy w komunikacie, minister Radziwiłł musiał zmierzyć się z tematem wieloletniego zadłużenia wobec izb lekarskich. Podjął rozmowy, które dotyczyły zwrotu kosztów poniesionych na zadania państwowe za lata 2007-2015. Po długich negocjacjach Naczelna Izba Lekarska i wszystkie 23 izby okręgowe solidarnie zgodziły się na przyjęcie 1/6 długu czyli 10 000 000 zł (1 229 748 zł dla NIL i 8 770 252 zł dla izb okręgowych) w zamian za odstąpienie od procesów sądowych".

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

naczelna izba lekarska / Tomasz Lis
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31