NFZ: Trzeba skupić się na leczeniu w szpitalu pacjentów w najcięższym stanie

W czwartek NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Medexpress 2020-10-30 11:21

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). Na mocy ww. przepisu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 140/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.) wprowadza się z uwagi na konieczność przekształcania niektórych sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych w izolatoria oraz dostosowania do objęcia pacjentów w stanie lżejszym wzmożoną opieką w izolatoriach już istniejących.

Zarządzenie zmienia wartość produktu rozliczeniowego dedykowanego dla pacjentów w najcięższym stanie: 99.03.0009 Hospitalizacja pacjenta związana z leczeniem COVID-19 - CRB 65 => 3 pkt z wartości – 530 zł za dzień leczenia na wartość - 630 zł za dzień leczenia. Istotą wprowadzonego rozwiązania jest skoncentrowanie leczenia szpitalnego na pacjentach w najcięższym stanie (3 i 4 pkt w skali CRB), a skierowanie pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, niewymagających już leczenia szpitalnego, do objęcia opieką sprawowaną w izolatoriach. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem załącznika nr 1b, który wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2020 r.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także