Blogosfera Medexpressu

Dr n. farm. Leszek Borkowski: Trzecia dawka – wrzesień 2021


Dr Leszek Borkowski 2021-09-19 11:45

Podtrzymuję to, co pisałem w sierpniu.

Dzisiaj patrząc na mapę Polski z zaznaczonymi miejscami małej ilości zaszczepionych osób, zadaje sobie pytanie, czy te miejsca mogą być wylęgarnią nowych mutacji SARS-CoV-2.

Kolejne pytanie: dlaczego nie szczepimy po raz trzeci pracowników ochrony zdrowia?

Zdrowy pracownik zaopiekuje się chorym a chory doktor czy chora pielęgniarka.

Osoby powyżej 65 lat, chorzy to także populacje zagrożonych.

Zagęszczenie w punktach szczepień osób czekających na trzecią dawkę oraz codzienne informowanie o narastającej ilości zgonów osób niezaszczepionych w ogóle lub nie w pełni będzie najlepszą zachętą dla wątpiących.

Idea dawki przypominającej znana jest od dawna.

Stosujemy ją w sytuacji, gdy szczepienie podstawowe nie dało zadowalającej odpowiedzi immunologicznej lub następuje spadek odporności poszczepiennej.

Musimy opierać się na obserwacjach i badaniach populacyjnych, ponieważ:

a/ samo badanie poziomu przeciwciał neutralizujących nie wystarczy, bo może nie reprezentować całego układu odpornościowego;

b/ komórkowa odpowiedź immunologiczna może być trudna do zmierzenia;

c/ komercyjne testy na przeciwciała nie są autoryzowane, aby ocenić całościową odpowiedź po szczepieniu.

Chociaż skuteczność szczepionek przeciwko ciężkiemu przebiegowi choroby, hospitalizacji i śmierci pozostaje wysoka, to słabnąca odporność ludzi i dywersyfikacja wirusów tworzą możliwą potrzebę podania trzeciej dawki szczepionki.

A chory pracownik ochrony zdrowia nawet najbardziej oddany sprawie nie wiele zdziała.

Moim zdaniem konieczne jest zapobieganie bezobjawowym lub łagodnym infekcjom u personelu medycznego.

Ważna jest ciągłość systemów opieki zdrowotnej, a zagrożeniem są stałe ekspozycje na SARS-CoV-2.

Uważam, że decyzje ministra zdrowia muszą koncentrować się na zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi COVID-19, hospitalizacją i śmierci.

To są priorytety.

Bezpieczeństwo i immunogenność dawki przypominającej podanej od 7 do 9 miesiąca po pierwszej serii dwóch dawek sugerują, że a trzecia dawka może przedłużyć ochronę i dalej zwiększać jej zakres.

Do poczytania: The New England Journal of Medicine- September 17, 2021.

PDF

Zobacz także