Tydzień z monitorowaniem poziomu glikemii - część III

Medexpress

Opublikowano 15 maja 2019, 08:17

Medexpress

Opublikowano 15 maja 2019, 08:17

Jakie korzyści ze stosowania nowoczesnych metod płyną dla pacjenta, a jakie korzyści dla klinicysty?

Współczesna diabetologia, która została obecnie ukształtowana przez dostęp do nowoczesnych technologii, osobistych pomp insulinowych, coraz częściej zintegrowanych z CGM pozwala zbliżyć się do fizjologii, możliwości życia osoby bez cukrzycy, u których wydzielanie insuliny jest zmienne w zależności od rodzaju, ilości spożywanych posiłków, rodzaju aktywności fizycznej. System CGM informuje na bieżąco nie tylko o aktualnych glikemiach, ale również o ich trendach. Ponadto wzbogacony jest w alarmy dźwiękowe lub wibracyjne zwiększające bezpieczeństwo terapii, np. alarm hipo- i hiperglikemii, predykcyjny hipo- i hiperglikemii, tempa wzrostu i spadku glikemii.

Zastosowanie CGM w leczeniu i monitorowaniu cukrzycy typu 1 to fundamentalny krok na drodze do tzw. systemu zamkniętej pętli, czyli sztucznej trzustki. Integracja CGM z osobistą pompą insulinowa umożliwia na dalszych etapach postępu technologicznego automatyzację dawkowania insuliny. Pierwszym etapem było wprowadzenie pompy insulinowej z wstrzymanie podaży insuliny w momencie wystąpienia hipoglikemii, a kolejnym – z funkcją wstrzymania podaży insuliny przed zbliżającą się hipoglikemią i ponowne jej uruchomienie, gdy pompa insulinowa zarejestruje tendencję wzrostową glikemii. Zastosowanie powyższej technologii w pacjentów z cukrzycą typu 1 pozwala na znaczne wydłużenie czasu normoglikemii i praktycznie niemal całkowitą redukcję czasu spędzonego w hipoglikemii, która została uznana za główną przeszkodę w uzyskaniu prawidłowego wyrównania metabolicznego choroby i jest powodem obniżenia jakości życia pacjentów poprzez incydenty hipo- i hiperglikemii, a w przyszłości rozwój późnych powikłań naczyniowych.

Natomiast przy zastosowaniu FGM kiedy pomiaru glikemii dokonuje się „bez nakłuwania palca” znacznie zwiększa się częstość pomiarów u chorych (unikanie m.in. wybudzania dziecka w nocy), tym samym zwiększa się wykrywanie incydentów hiper- i hipoglikemii, a wyświetlane na odbiorniku strzałki trendu określającą, czy stężenie glukozy rośnie, czy spada, w ten sposób pacjenci i ich opiekunowie uczą się reakcji swojego organizmu np. na określoną dietę lub wysiłek fizyczny oraz mogą podjąć dobrą decyzję terapeutyczną. Przy stosowaniu samokontroli opartej na pomiarach glikemii przy pomocy glukometru pacjent podejmuje decyzję terapeutyczną na podstawie aktualnego, ale jedynie punktowego poziomu glikemii. Brak informacji o tempie i kierunku zmian glikemii może istotnie ograniczać pacjentom możliwość podjęcia odpowiedniej bieżącej decyzji terapeutycznej.

Zastosowanie systemu FreeStyle Libre® poza aktualną wartością glikemii równocześnie dodatkowo dostarcza dwie bardzo ważne informacje. Na ekranie odbiornika w postaci wykresu przedstawione są wyniki glikemii z ostatnich 8 godzin oraz za pomocą strzałek - trendy i tempo zmian wartości glikemii. Uwzględnienie tych informacji pozwala na modyfikację postępowania terapeutycznego w danym momencie. Z kolei możliwość wykonania odczytu w sposób dyskretny, przez ubranie zwiększa komfort życia pacjenta.

Są też korzyści dla lekarzy przy stosowaniu FreeStyle Libre®, gdyż możliwe jest systemowe wykonanie ewaluacji procesu terapeutycznego chorych i wyników w zakresie osiąganych poziomów glikemii. Jako jedyny system na rynku FreeStyle Libre® przedstawia analizę danych w międzynarodowym standardzie analizy danych AGP (Ambulatory Glucose Profile) bezpośrednio w urządzeniu, jak i w dostępnym oprogramowaniu komputerowym.

AGP stanowi wizualizację zmian stężeń glukozy w uśrednionym dniu życia pacjenta. Powstaje w oparciu o wykres dobowy sumujący w jednym 24-godzinnym wykresie wyniki pomiarów glikemii z wielu dni lub tygodni. Wizualizacja AGP ukazuje tendencje do hipo- i hiperglikemii niezauważalne w badaniu HbA1c. AGP ułatwia rozpoznanie tendencji hipo- i hiperglikemii, co umożliwia identyfikację wzorców glikemii i właściwą edukację pacjenta. Publikacje kliniczne wskazują, że AGP wprowadził efektywny standard analizy danych o stężeniu glukozy oraz dostarcza istotnych klinicznie informacji o stanie pacjenta.

Warto w tym miejscu wspomnieć o LibreView - systemie opartym na chmurze. LibreView umożliwia łatwe i bezpieczne udostępnianie danych dotyczących glikemii pracownikom służby zdrowia lub innym osobom.

Głównymi korzyściami wynikającymi ze stosowania tego systemu są: szybkie przesyłanie danych z czytnika za pośrednictwem komputera i dostęp do nich z dowolnego miejsca za pomocą połączenia internetowego oraz optymalizacja planów leczenia dzięki zdalnemu monitorowaniu pacjenta i współpracy z zespołem lekarskim.

Zastosowanie tego systemu umożliwia kontrolę nad glikemią w sposób zdalny z wykorzystaniem narzędzi wpisujących się doskonale w pojęcie telemedycyny.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

cukrzyca / diabetologia / monitorowanie glikemii
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31