UMB uruchomił aplikację mobilną myMUB dla studentów zagranicznych

Medexpress

Opublikowano 22 pazdziernika 2020, 08:52

160646859 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 22 pazdziernika 2020, 08:52

Za wszystkie działania związane z przygotowaniem aplikacji mobilnej, jak również jej bieżącą aktualizację odpowiada dział współpracy międzynarodowej. Aplikacja była tworzona pod bezpośrednim nadzorem pełnomocnika rektora ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasza Hryszko.

Aplikacja dostępna jest w wersjach na systemy Android i IOS. Pobranie aplikacji jest możliwe z dedykowanej strony startowej, jak również bezpośrednio ze sklepów internetowych Google Play i AppStore.

W USA i krajach Europy Zachodniej aplikacje mobilne są obecnie standardowym narzędziem komunikacji ze studentami, a także nowoczesną formą promocji uczelni. W naszym kraju aplikacje mobilne nie są jeszcze tak rozpowszechnione, ale coraz więcej uczelni decyduje się na ich tworzenie.

Rosnąca liczba zagranicznych studentów oraz intensyfikacja procesów umiędzynarodowienia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku były impulsem do zainicjowania prac nad powstaniem aplikacji mobilnej. Istotną przesłanką powstania pierwszej w historii uczelni aplikacji mobilnej było wyjście naprzeciw potrzebom obecnych i przyszłych studentów zagranicznych. Warto nadmienić, że jest to pierwsza aplikacja mobilna dedykowana zagranicznym studentom wśród białostockich uczelni.

Głównym celem nowopowstałej aplikacji mobilnej jest poprawa komfortu studiowania zagranicznych studentów na naszej uczelni, a także szybsza integracja z całą społecznością akademicką UMB. W szczególności, aplikacja ma ułatwić nowym studentom poruszanie się po kampusie uczelni oraz Białymstoku oraz uzyskanie najważniejszych informacji dotyczących uczelni oraz studiów anglojęzycznych.

Oprócz prostoty obsługi, szybkiego i łatwego dostępu do funkcjonalności, aplikacja wyróżnia się prostą i estetyczną szatą graficzną, ukazująca UMB jako nowoczesną i otwartą uczelnię, podążającą za trendami. Kolorystyka wszystkich elementów aplikacji jest spójna z logotypem uczelni.

Aplikacja mobilna składa się z 12 modułów, wśród których można wyróżnić moduły typowo informacyjne, jak i moduły specjalne. Do najważniejszych funkcjonalności należą m.in.:
- interaktywna mapa kampusu UMB w oparciu o usługi map internetowych (w zależności od wersji aplikacji - Mapy Google oraz Mapy Apple). Na mapę kampusu naniesione zostały budynki i szpitale uniwersyteckie, siedziby wydziałów, akademiki, a także pobliskie punkty usługowe m.in. restauracje, punkty ksero czy hotele. Każdy punkt posiada kartę identyfikacyjną zawierającą podstawowe dane teleadresowe z możliwością bezpośredniej nawigacji do wskazanego miejsca.
- kalkulator wymiany walut, w ramach którego możliwe jest przeliczenie kursu EUR, USD, GBP, NOK (koron norweskich) i SEK (koron szwedzkich) na złotówki i odwrotnie. Moduł automatycznie pobiera aktualny kurs wymiany ze strony Narodowego Banku Polskiego,
- narzędzie do zarządzania planem dnia zintegrowane z kalendarzem telefonu,
- moduł automatycznego pobierania wiadomości z anglojęzycznej strony internetowej uczelni.

Oprócz tego aplikacja stanowi kompendium wiedzy na temat uczelni, jej historii, Pałacu Branickich, procesu rekrutacji na studia anglojęzyczne czy organizacji studenckich. Studenci znajdą w niej również pełne dane kontaktowe do dziekanatów oraz działów administracji, a także cenne informacje na temat legalizacji pobytu, ochrony zdrowia czy transportu miejskiego.
W aplikacji przedstawiono również informacje o Białymstoku, jego zabytkach i ciekawych miejscach do zobaczenia, a także miejskich muralach. Dodatkowo, zamieszczone zostały listy najważniejszych urzędów, komisariatów policji, a także placówek pocztowych.

Z uwagi na fakt, że aplikacja mobilna zawiera informacje dotyczące Białegostoku, woj. podlaskiego oraz innych kwestii ogólnych, może być przydatna również polskim studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także studentom innych uczelni zlokalizowanych na terenie Białegostoku.

Dzięki bogatemu zbiorowi zdjęć nadesłanych przez uczestników Konkursu Fotograficznego “Rajskie Podlaskie”, aplikacja została wzbogacona pięknymi zdjęciami podlaskich krajobrazów i zabytków. Organizacja konkursu była możliwa dzięki środkom finansowym z programu „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Aplikacja mobilna myMUB pełnić będzie również funkcję promocyjną. Będzie wizytówką UMB, która ma na celu zachęcać potencjalnych kandydatów na studia anglojęzyczne, prowadzone na UMB, w szczególności na kierunku lekarskim oraz naukowców i wykładowców z zagranicznych ośrodków akademickich do przyjazdu na UMB.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z aplikacją, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:mymub@umb.edu.pl
Aplikacja mobilna myMUB została stworzona w ramach projektu pn. „Umiędzynarodowienie 2.0. Nowa jakość w budowaniu kultury umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, realizowanego w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31