URPL: Bądź mądry jak sowa

Medexpress

Opublikowano 08 grudnia 2016, 08:09

Medexpress

Opublikowano 08 grudnia 2016, 08:09

Polska jest szóstym co do wielkości rynkiem zbytu leków w Europie; popyt na leki systematycznie rośnie; w ciągu kilkunastu lat zanotowano prawie czterokrotny jego wzrost w ujęciu wartościowym. Lubimy się leczyć – pod względem liczby opakowań przypadających na głowę statystycznego mieszkańca zajmujemy po Francji drugie miejsce w Europie.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stojąc na straży interesów pacjenta postanowił zainicjować Kampanię Społeczną „Lek Bezpieczny”, mającą na celu:

  • Uświadomienie społeczeństwu zasad bezpiecznego stosowania leków
  • Przeciwdziałanie nieuzasadnionemu nadużywaniu leków
  • Wyeliminowanie stosowania leków pochodzących z nielegalnych źródeł, będących poza oficjalnym obiegiem farmaceutycznym, nie dopuszczonych do obrotu przez Urząd
  • Uwrażliwienie pacjentów na możliwość występowania działań niepożądanych związanych z terapią
  • Uświadomienie zagrożeń wynikających z interakcji leków, w tym także interakcji leków i żywności oraz suplementów diety.

Teraz URPL chce uświadomić najmłodszych. "Lek bezpieczny oczami dziecka" to nowa akcja edukacyjna URPL skierowana do dzieci. Pilotaż odbył się w jednej z warszawskich podstawówek. Eksperci opowiadali o tym jak bezpiecznie postępować z lekami. Leki to nie cukierki zażywaj je tylko za zgodą i pod opieką rodziców – to jedno z haseł, które ma uwrażliwić dzieci na problem.

Akcję honorowym patronatem objął minister zdrowia.

Źródło: Twitter/URPL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

urpl / akcja edukacyjna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31