Ustawa „6 proc. PKB na zdrowie” z podpisem prezydenta

Medexpress

Opublikowano 02 sierpnia 2018, 07:39

Kancelaria Prezydenta RP
Medexpress

Opublikowano 02 sierpnia 2018, 07:39

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy ustawy zawierają rozwiązania będące wynikiem porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 r.

Ustawa zmierza do przyspieszenia tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, w taki sposób, aby środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto były przeznaczane na ochronę zdrowia od 2024 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2023 nie może być niższa niż:


1) 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r. (obecnie jest to 4,67%);
2) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r. (obecnie jest to 4,86%);
3) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r. (obecnie jest to 5,03%);
4) 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r. (obecnie jest to 5,22%);
5) 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r. (obecnie jest to 5,41%);
6) 5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. (obecnie jest to 5,60%).

Co znalazło się w finalnej wersji? Bon lojalnościowy (600 zł brutto miesięcznie, 700 zł w przypadku specjalizacji priorytetowej) pobierany w trakcie rezydentury lekarze będą musieli odpracowywać w placówkach realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. Pozostał również zapis, że będą musieli przepracować dwa z pięciu kolejnych lat po zakończeniu rezydentury w wymiarze godzin odpowiadających minimum jednemu etatowi. Z projektu wynika, że godziny będzie można „składać” u różnych pracodawców (będą rozliczane na podstawie zaświadczeń wydawanych przez placówki). Oczywiście – liczyć się będzie każda forma zatrudnienia, nie tylko etat.

Jeśli chodzi o podwyżki dla specjalistów (6750 zł pensji zasadniczej otrzymają lekarze zatrudnieni na umowę o pracę, którzy zobowiążą się do nieudzielania tzw. świadczeń tożsamych w innych placówkach), z listy miejsc, w których lekarz nie może podjąć dodatkowej pracy zostały wykreślone placówki świadczące opiekę długoterminową, m.in. hospicja i zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Lekarze dostaną ochronę należną funkcjonariuszowi publicznemu, wykonując czynności medyczne w placówkach realizujących świadczenia w publicznym systemie – w sytuacjach związanych z udzielaniem tych świadczeń.

Źródło: Prezydent.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Andrzej Duda / 6 proc. PKB
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31