Uzależnienie od alkoholu. Zmiany w rozporządzeniu dot. biegłych

Medexpress

Opublikowano 28 czerwca 2022, 08:30

fot. ThinkstockPhotos
Medexpress

Opublikowano 28 czerwca 2022, 08:30

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wejścia w życie w dniu 6 kwietnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 744), które wprowadziło nową specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Biorąc pod uwagę zakres wiedzy i umiejętności specjalistów w dziedzinie psychoterapii, rozporządzenie wymaga uzupełnienia o osoby posługujące się tytułem specjalisty w tej dziedzinie. W związku z powyższym proponuje się nadanie nowego brzmienia § 3 ust. 1 rozporządzenia, uzupełniając ten przepis o specjalistów w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz zmieniając redakcję tego przepisu, co przyczyni się do poprawienia jego czytelności. Zaproponowano również nowe brzmienie § 5 ust. 1 rozporządzenia wskazując, że opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu mogą wydać wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, psychiatria i specjalista w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Źródło: RCL

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

alkohol / uzależnienia / biegli / psychiatra
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31