W Ministerstwie Zdrowia powstanie projekt kompleksowej opieki pozawałowej

W Senacie odbyła się konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne pt.: Zagrożenie chorobami układu krążenia w perspektywie najbliższych 30 lat.
Alicja Dusza 2016-10-14 08:30

Popularyzowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej już od najmłodszych lat oraz konieczność poprawy organizacji leczenia pacjentów po zawale serca to najważniejsze wnioski z konferencji poświęconej zagrożeniom chorobami układu krążenia w perspektywie najbliższych 30 lat, która odbyła się w Senacie.
Polska, jak alarmuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, zajmuje 1. miejsce w Europie pod względem najszybszego przyrostu liczby dzieci z nadwagą i otyłością, dyslipidemią, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym. Eksperci, m.in. z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wskazywali na duże rozpowszechnienie czynników ryzyka prowadzących do zachorowań i zgonów z powodu chorób serca i naczyń. Z prezentowanych na debacie przez prof. A. Fijałkowską wyników badań wynika, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco zmniejszył się odsetek polskich nastolatków spożywających codziennie warzywa i owoce oraz tych mających zadowalający poziom aktywności fizycznej. W konsekwencji zwiększa się odsetek nastolatków z nadwagą, a nawet otyłością (aktualnie około 15%).
Obecnie pod względem umieralności z powodu chorób układu krążenia jesteśmy opóźnieni w stosunku do krajów Europy Zachodniej i Północnej o kilkanaście lat (np. w stosunku do Finlandii o 13 lat). Z analiz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że jeśli nie zmieni się polityka zdrowotna państwa, dystans ten będzie się stopniowo zwiększał i w 2050 roku osiągnie wielkość 22 lat.
W czasie konferencji wskazywano również na aktualne problemy pacjentów z chorobami układu krążenia w zakresie dostępu do podstawowych procedur kardiologicznych. Prof. Piotr Ponikowski wskazywał na zagrożenie epidemią niewydolności serca (ocenia się, że obecnie 600-700 tysięcy Polaków choruje na to schorzenie). Z kolei prof. Piotr Jankowski podkreślał, że konsultacje kardiologiczne po zawale serca są związane ze zmniejszeniem ryzyka zgonu o 20-30%, a ze Śląskiej Bazy Sercowo-Naczyniowej wynika, że jedynie co czwarty pacjent ma możliwość odbycia konsultacji kardiologicznej w ciągu pierwszych 3 miesięcy po zawale serca. Mediana czasu oczekiwania po wypisie ze szpitala na zabieg angioplastyki wieńcowej (tzw. „II etap” rewaskularyzacji) wynosi aż 53 dni, a mediana czasu oczekiwania na rehabilitację pozawałową aż 52 dni.
Odpowiedzią na te wyzwania może być przygotowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i obecnie procedowany w Ministerstwie Zdrowia projekt kompleksowej opieki pozawałowej. Eksperci oceniają, że wdrożenie tego projektu może pozwolić na zmniejszenie liczby zgonów pacjentów po zawale serca o około 3000 rocznie, a liczby hospitalizacji o około 20 000 rocznie.

W konferencji udział wzięli minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wiceministrowie: Jarosław Pinkas i Krzysztof Łanda, prezes NFZ Andrzej Jacyna, prezes AOTMiT Wojciech Matusewicz, przedstawiciele instytucji rządowych oraz organizacji skupionych wokół zdrowia publicznego, a także znakomici profesorowie kardiologii i kardiochirurgii. Konferencja zorganizowana została przez marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Przewodniczącego senackiej Komisji Zdrowia Waldemara Kraskę, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotra Hoffmana oraz Przewodniczącego Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotra Jankowskiego.

Źródło: materiały prasowe

PDF

Zobacz także