AOTMiT: W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości

Źródło: AOTMiT
W czwartek na stronie AOTMiT poinformowano, że już w najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.
Medexpress 2020-08-20 13:16

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny produktu leczniczego Erbitux (cetuximabum) w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 –C20)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

Lonsurf (trifluridine/tripiracyl) we wskazaniu: rak jelita grubego (ICD10: C20) w ramach V linii leczenia systemowego,
Abraxane (nab-paklitaksel) we wskazaniu: rak piersi (ICD-10: C50.8) w ramach terapii skojarzonej z atezolizumabem,
Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu: rak piersi (ICD-10: C50.8) w ramach terapii skojarzonej z nab-paklitakselem,
Zejula (niraparib) we wskazaniu: nowotwór złośliwy jajnika (ICD-10: C56),
Revlimid (lenalidomid) we wskazaniu: chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (ICD-10: C82.7) w ramach terapii skojarzonej z rituximabem,
Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak urotelialny pęcherza moczowego (ICD-10: C67).

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także