W poniedziałek Rada Przejrzystości zaopiniuje 7 leków i 2 programy polityki zdrowotnej

Medexpress

Opublikowano 21 pazdziernika 2021, 08:51

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 21 pazdziernika 2021, 08:51

Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie opinii w zakresie zasadności umieszczenia poszczególnych produktów z wykazu TLK na liście TLK przygotowywanej przez MZ.
Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:
• dexamethasonum we wskazaniach: nowotwory złośliwe – leczenie wspomagające, nowotwory złośliwe – premedykacja;
• furosemidum we wskazaniu: objawowe przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym – profilaktyka i leczenie wspomagające;
• carbamazepinum – stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego;
• lamotriginum – stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego – postępowanie wspomagające;
• carbamazepinum we wskazaniu: ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu – leczenie wspomagające;
• gabapentinum we wskazaniu: ból inny niż określony w Charakterystyce Produktu Leczniczego – leczenie wspomagające u chorych na nowotwory;
• ketoprofenum we wskazaniu: ból w przebiegu chorób nowotworowych – w przypadkach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 18 roku życia oraz dla osób po 30 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Żory”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim”.

Prezentacja dot. technologii lekowych dopuszczonych do obrotu w okresie od 26.11.2020 r. do 08.09.2021 r.

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Rada Przyjrzystości / AOTMiT / program lekowy / refundacja
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31